Licenční podmínky pro obsah webu Creative Commons

Creative Commons (CC) představují model licenčních smluv, na základě kterých autor dává svolení s veřejným využitím svého díla za předpokladu dodržování souboru podmínek, které prostřednictvím licence definuje. CC jsou novým pojetím autorských práv při zpřístupňování výsledků tvůrčí duševní činnosti člověka. Autor si licenci vytváří kombinací následujících podmínek, které jsou označeny mezinárodně srozumitelnými symboly. V případě webu je použita kombinace BY-NC-SA :

Licence Creative Commons

Uvedení autora – uživatel má právo s dílem nakládat a vytvářet odvozená díla za podmínky, že zachová informace o původním autorovi.


Uživatel má právo s dílem nakládat a vytvářet odvozená díla za podmínky, že dílo nebude využito ke komerčním účelům.


Uživatel má právo nakládat a vytvářet odvozená díla za podmínky, že odvozenina bude distribuována za naprosto stejných podmínek jako dílo, ze kterého vznikla.

Vztah české legislativy a CC:
Využívání licencí Creative Commons pro účely zpřístupňování autorských děl je na území České republiky v souladu s zákonem č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským ve znění zákona č. 216/2006 Sb. Autorský zákon CC licence zohledňuje ve své úpravě licenčních smluv (díl 6.: úprava smluvních typů), kde je v § 46, odst. 5 a 6 výstižně charakterizuje.

Doplňující podmínky pro obsah webu

  • Publikování nebo šíření obsahu webu je bez souhlasu majitele webu zakázáno.
  • Majitel webu zaručuje všem čtenářům webu ochranu jejich osobních údajů.
  • Publikované materiály na (pokud není uvedeno jinak) jsou fyzickým a duševním majetkem majitele webu
  • V případě převzatých textů a údajů web neručí za jejich správnost. Majitel webu si vyhrazuje právo nezveřejňovat nevyžádané články a příspěvky nebo ty, které jsou v rozporu s českým právním řádem nebo dobrým mravem anebo by mohly poškodit web .