Prohlášení o přístupnosti

Tento dokument obsahuje:

 • prohlášení o přístupnosti webové prezentace
 • popis používaných formátů dat
 • kontakt na technického správce webu
   

Prohlášení o přístupnosti webové prezentace:
Webová prezentace věnuje maximální pozornost na funkčnost a přístupnost obsahu, a to podle vyhlášky č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).

 • Grafické objekty, které slouží k ovládání stránky, mají definovanou textovou alternativu.
 • Změna obsahu stránky je způsobena pouze aktivací nějakého prvku.
 • Veškerý obsah webové prezentace lze je jednoduše zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů.
 • Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby obsah stránek byl přístupný v běžně používaných prohlížečích.
 • Barvy písma a podkladu jsou dostatečně kontrastní.
 • Stránky jsou přístupné i při ignorování barev na stránce, stylů a velikosti písma a při nastavení různých barevných schémat operačního systému.
 • U formulářů jsou odpovídajícím způsobem svázány jednotlivé formulářové prvky se svými popisky.
 • Webová prezentace v maximální možné míře respektuje standardy konsorcia W3C, zdrojový kód stránek je vytvořen v souladu s normou HTML, HTML5 či ve zvláštních případech se starší specifikací HTML 4.01 Transitional.
 • Ke strukturování obsahu webových stránek jsou použity značky pro nadpisy a seznamy v souladu se specifikací.


Informace prezentované v jiných formátech:
Některé informace jsou dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Vždy se ale jedná o standardizované formáty, které lze zobrazit buď přímo nástroji operačního systému, nebo zdarma dostupnými prohlížeči.

Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech:

 • PDF – formát společnosti Adobe. K prohlížení volně nabízí prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
 • DOC, XLS, PPT, (docx, xlsx, pptx) – formáty společnosti Microsoft, plně pokryté bezplatnými prohlížeči.
 • RTF - dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.
 • ZIP – komprimovány formát, který lze dekomprimovat velkým množstvím bezplatných nástrojů.
 • V případě, že bude v obsahu webové prezentace umístěn jiný nestandardní formát, vyžádejte si informace od správce webu.

Kontakt na správce webu:
Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu, pošlete prosím na adresu technického správce serveru - webmaster@hvjdesign.cz